Top ca sĩ K-pop có má lúm đồng tiền đẹp nhất

•Tháng Chín 19, 2008 • %(count) bình luận

1 – Xiah [DBSG] 


2- Lee Teuk [ Suju] 


3- BoA 


4- Lina [ The Grace] 


5- Heo Young Saeng [SS501] 

credit: 360kpop

Advertisements

Top & of cutties of Kpop groups

•Tháng Chín 19, 2008 • 4 phản hồi

7.Chris – Battle

6.TaeMin – SHINee

5.SoHee – WGs

4.Hyung Joon – SS501


3.Seung Ri – Big Bang

2.ChangMin – DBSK

1.Kyu Hyun – SuJu